Ulixes Lykos Aion

'Simba' 

Wolf of Eternity

Υλιςης
Griekse koning van Ithaca en de held van Homerus’ Odyssee, een episch verhaal over thuiskomen, wraak, orde en noodlot, gastvrijheid, respect voor de goden en trouw. Op zijn zoektocht terug naar huis, reist hij naar de Onderwereld en voert dodenbezweringen uit om de geesten van de doden op te roepen.

Αιων
God van de eeuwigheid, ongebonden tijd, de ring rond het universum en de sterrentekens. Een god van alle tijdperken, verbonden met de geheimzinnige religies van het hiernamaals..