Ubris Lykos Nemesis

'Ubi'

Wolf of Revenge

Υβρις   
Daemona, de personificatie van onbeschaamdheid, geweld, roekeloze trots, arrogantie, buitensporig gedrag en minachting van de goden of de goddelijke orde. Dochter van Nyx. Omdat ze iemands handelen indirect beïnvloedt, wordt ze gezien als de ondergang van de mensheid en het verval van steden. Ze is getrouwd met Polemos, daemon en personificatie van oorlog en strijd, wiens genegenheid zo sterk is dat er wordt gezegd waar arrogantie gaat, volgt oorlog.

Νεμεσις    
Godin van de goddelijke vergelding & wraak, vaak afgebeeld met vleugels, die haar toorn laat voelen aan iedereen die hubris pleegt, slechte daden begaat of onterecht voorspoed heeft. Ze wordt gezien als een meedogenloze kracht die evenwicht bewaart - een balans tussen geluk en ongeluk - en zich vooral met de liefde bezighoudt.